Kiiremini
 Paremini
 Lihtsamini
Miltema on pühendunud eelkõige andmebaasiga dünaamiliste veebisaitide meisterdamisele, sellega on kogemust alates aastast 2000. Kuid tihti on ette tulnud ka keerulisemaid soove, näiteks suhtlust IoT-ga (asjade internetiga), liidestust finantsasutustega, eesti X-teega jpm.
Miltema moto on, et asjad peavad olema kasulikud, lihtsad, kiired, töökindlad ja taskukohased. Sellest lähtuvalt on korraldatud ka tööprotsess.

Teenused

  Veebiarendus

Miltemas keskendume just dünaamilise sisuga veebisaidi arendusele, mis:

 • omab jooksvalt muutuvat andmestikku
 • suhtleb muude infosüsteemidega, nt pangad, x-tee
 • suhtleb asjade internetiga

  Serveritarkvara arendus

Serveritarkvara puhul omame pikaajalist kogemust. Oleme arendanud erinevaid rakendusi, sh:

 • konverterid
 • filtrid
 • konkreetse eesmärgiga mootorid ja robotid

  Veebisaidi majutus

Et valmis tarkvara end kuskil koduselt tunneks ja inimestele kättesaadav oleks. Majutus hõlmab mh:

 • monitoorimist
 • hooldustöid (vajadusel)
 • varukoopiaid

  Asjade interneti arendus

Asjade internet on hetkel populaarne teema. Miltemas omame kogemust:

 • Juhtkontrolleritega
 • Elektriseadmete juhtimisega
 • Anduritelt näitude lugemisega
 • Läbipääsusüsteemidega
 • Valvesüsteemidega
 • Kogutud info analüütikaga

  Ärianalüüs

Eesmärgiks kliendi ärivajaduste välja selgitamine, sh:

 • Uute ärivõimaluste analüüs
 • Teostatavuse analüüs
 • Riskide ja alternatiivide hindamine
 • Skoobi defineerimine

Töö tulemuseks on analüüsi dokument ehk nõuete kirjeldus, mis on kirja pandud tavainimesele arusaadavas keeles. Seesama dokument sobib tehniliste tööde hindamiseks, tellimiseks, vastuvõtmiseks ja võib olla sisendiks tehnilisele meeskonnale.

  Tarkvara arhitektuur

Eesmärgiks on paika panna, kuidas süsteem jätkusuutlikult üles ehitada, sh defineeritakse:

 • Välised teegid
 • Süsteemi sisemine struktuur
 • Liidesed (nt suhtlusprotokollid jmt)
 • Testimisstrateegia
 • Turvastrateegia - Miltemas lähtume standardist OWASP ASVS 3.0, mitte ei piirdu tavapärase lööklausega "kaitse on OWASP top3 või top10 vastu"

  Projektijuhtimine*

Eesmärgiks sujuva töö korraldamine, sh:

 • Osapoolte vaheline kommunikatsioon
 • Tähtaegadest kinni pidamine
 • Esitluste korraldamine

  Programmeerimine

Programmeerimistööde käigus ehitatakse süsteem koos oma komponentide ja liidestega. Kasutame järgmisi platvorme:

 • Java
 • Slimweb

  Testimine*

Eesmärgiks toote kvaliteedi tagamine, sh teeme

 • Käsitsi testimist
 • Automaattestimist


* Tärniga tähistatud teenuseid eraldi ei paku, vaid ainult muude arendustööde koosseisus

Kontakt

 •   Margus Selge (tegevjuht)
 •   +372 51 14741
 •   Kandle 3, Tänassilma, Harjumaa 76406
 •   margus.selge@gmail.com
 •   Registrikood: 10947918
 •   KMKR: EE100827840